Tin tức

/Tin tức

TIỆC TẤT NIÊN CÔNG TY Sơn Tất Thành 2016

Sơn Tất Thành tổ chức lễ tất niên năm 2016 với tinh thần lạc quan tiến về phía trước. Năm 2017 đã mở ra trước mắt với rất nhiều kỳ vọng và niềm tin về những thành công rực rỡ…