Sơn phủ bóng Clear ngoài trời – Clear N

///Sơn phủ bóng Clear ngoài trời – Clear N