Sơn nội thất NIPPON Dour~Less

///Sơn nội thất NIPPON Dour~Less

Sơn nội thất NIPPON Dour~Less

750,000

Lon 5 Lít

Mô tả chi tiết

Sơn nội thất NIPPON Dour~Less
Là sơn phủ nội thất cao cấp bóng. Độ che phủ và bao phủ cao, rất bền màu và có khả năng chịu chùi rửa và có đặc tính chống rêu mốc