Sơn nội thất JOTUN JOTAPLAST

///Sơn nội thất JOTUN JOTAPLAST

Sơn nội thất JOTUN JOTAPLAST

612,000

Thùng 17 lít

Mô tả chi tiết

Sơn nội thất JOTUN JOTAPLAST

♦ Sơn nội thất kinh tế gốc Acrylic

♦ Màng sơn mờ

♦ Độ phủ cao

♦ Hiệu quả kinh tế