Phụ gia trộn vữa xi măng, bê tông KoVa CT – 11B

///Phụ gia trộn vữa xi măng, bê tông KoVa CT – 11B

Phụ gia trộn vữa xi măng, bê tông KoVa CT – 11B

1,196,000

Thùng 19Kg

Mô tả chi tiết

Phụ gia trộn vữa xi măng, bê tông CT – 11B